+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In een deel van het Boskoopse sierteeltgebied wordt een pilotproject uitgevoerd. Schaalvergroting en ontsluiting van boomkwekerijen vragen om het dempen van een aantal sloten in polderdeel Zuidwijk. Ter compensatie moet nieuw oppervlaktewater worden gegraven. Dit nieuwe water wordt gerealiseerd in het Lansinggebied. De waterberging wordt gecombineerd met nieuw leefgebied voor flora en fauna en met een natuurbelevingspad over een perceel met een oude eendenkooi uit de 16e eeuw. Watersnip Advies ontwierp het concept en werkte een plan uit dat diverse functies verenigt.

Dit plan wordt momenteel gerealiseerd in opdracht van gemeente Alpen a/d Rijn. Ondanks de natte winter vorderen de werkzaamheden goed. Het is de bedoeling dat de waterberging op korte termijn gaat functioneren en dat wandelaars hier de komende zomer kunnen genieten van o.a. ringslangen, libellen en watervogels.

Meer informatie over Compensatiewater graven.