+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De nieuwe boerderij van de familie Niesing is op 21 maart jl. officieel geopend door de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk.

Dit bijzondere bedrijf is verplaatst en combineert melkveehouderij met professioneel weidevogelbeheer. Het bedrijf heeft ook een paardenpension met Friezen en Shires.

Burgemeester Christiaan van der Kamp vermeldde o.m. in zijn toespraak dat het bijzonder waardevol is dat in Reeuwijk een compleet nieuwe boerderij is gebouwd. Daarbij gaat het dan ook nog eens om een bedrijf met een extra maatschappelijke betekenis, namelijk met veel aandacht voor biodiversiteit en landschap. Niesing specialiseert zich ook in het beheer van weidevogels. De populaties van de Grutto, Kievit, Tureluur en Slobeend zijn sterk teruggelopen maar dit bedrijf slaagt er in om op korte afstand van het bedrijf heel veel weidevogels broedgelegenheid en broedsucces te bieden. Integratie van aandacht voor biodiversiteit in de agrarische sector wordt steeds belangrijker. De Europese Gemeenschap stimuleert dit ook in de vergroening van het Europese landbouwbeleid.

Watersnip Advies ondersteunde Niesing met een beschrijving van het bedrijfsconcept, met een inrichtingsplannen voor ingroening en weidevogelcompensatie. In het concept is de bedrijfsvisie van de vernieuwde veehouderij van de familie Niesing omschreven waarin economische en ecologische doelstellingen zijn geïntegreerd. Hiermee ontwikkelt Niesing zich tot het eerste voorbeeld van een weidevogelboerderij in het gebied Gouwe Wiericke.

Artikel ‘ Kijk op Reeuwijk’
Artikel ‘ AD Groene Hart’