+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de sierteeltgebieden van de Greenport Boskoop bestaat de behoefte aan grotere en beter ingerichte bedrijfskavels. Percelen worden hiertoe samengevoegd en sloten worden gedempt. Rijnland vraagt dat het water dat daarbij verdwijnt binnen hetzelfde polderblok wordt gecompenseerd. Initiatiefnemers schakelen Watersnip Advies in voor het opstellen van een compensatieplan waarin de elementen economie, landschap en ecologie worden geïntegreerd.

Recente plannen werden opgeleverd voor het gebied de Lansing en voor sierteeltgebied Bloemendaal.