+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 10 december kwamen diverse natuurbeheerders uit polder Oukoop bijeen bij Watersnip in Sluipwijk. Het doel was elkaar te stimuleren voor het gezamenlijk behalen van goede resultaten voor de Pilot Polder Oukoop. Provincie Zuid-Holland volgt met veel belangstelling en hoge verwachtingen de voortgang van het project. Het bijzondere van de getransformeerde polder is dat hier natuur is gemaakt in nauwe samenwerking met een natuurboerderij (Hoeve Stein),  met diverse particulieren én met Staatsbosbeheer. Dit is een heel vernieuwend concept.  Zeker in deze tijd van discussie over natuurinclusieve landbouw wordt de economische én ecologische ontwikkeling hier met argusorgen gevolgd door de overheid en door de agrarische sector.

Diverse natuurdeskundigen presenteerden op de meeting de monitoringsgegevens van 2019. De weidevogelstand ontwikkelde zich goed in de zuidelijke delen van polder Oukoop, zeker nabij het spoor. Rond de veenputten nabij familie Geukes groeiden veel weidevogels op. In veel verlaagde slootkanten nam de vegetatie in kwaliteit toe. Ten westen van de Oukoopsedijk verschenen nu veel rietorchideeën in de oevers en andere zelfzame planten zoals de Koningsvaren en Blauwe zegge. Freek Mayenburg en weidevogelwachter Cees van der Starre registreerden een bijzondere, terugkerende rijkdom aan veel soorten insecten. Door de overstap naar biologisch neemt het insectenaanbod voor jonge weidevogels ook op de middendelen van de weilanden van Hoeve Stein duidelijk toe. Dit vertaalde zich ook in meer broedende boerenzwaluwen op de boerderij, tot twaalf paar. Bijzondere waargenomen trekvogels als het Paapje jaagden vanuit de hoge stengels van de Rietsigaar op de vele aanwezig insecten. Dit zijn goede signalen.

Ook het tijdig maaien én afruimen van de slootkanten werkt heel positief uit. Hoeve Stein laat hier echt kwalitatief hoogwaardig beheer zien!

De deelnemers wisselden kennis uit en motiveerden elkaar om op deze weg door te gaan.  Er werd besloten om het volgende jaar in december weer een motivatiebijeenkomst te organiseren.