+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Eind maart is door Gebr. Olieman B.V. een start gemaakt om de voormalige bouwweg op de Sloenedijk in het Reeuwijkse plassengebied om te vormen tot natuurlijk wandelpad. In opdracht van Vosplan vastgoedontwikkeling heeft Watersnip Advies een werkplan opgesteld waarin de eisen en wensen van diverse overheden ten aanzien van een dergelijk wandelpad concreet zijn vertaald in een ecologisch verantwoord en duurzaam ontwerp. De bouwweg wordt versmald door het afgraven van een deel van het puingranulaat. De nieuwe kleibodem wordt ingezaaid met een bloeiend kruidenmengsel welke waardevol is voor tal van insecten, onder andere vlinders en bijen. Tevens worden nieuwe toegangspunten gerealiseerd in de vorm van met Eenstijlige meidoorn ingeplante aardwallen. Deze zorgen voor een landschappelijke inpassing van verkeersregulatie met een meerwaarde voor ecologie. Onder andere vogels zullen gaan profiteren van broedgelegenheid in de dichte struiken. In het najaar vormen de bessen een aanvullende voedselbron. In een eerder stadium is er reeds een natuurvriendelijke oever gerealiseerd langs de plas Broekvelden/Vettenbroek.

Watersnip Advies heeft het totale planproces verzorgd; van ontwerp, technische uitwerking, calculaties, vergunningsaanvragen, coördinatie en procesbegeleiding. Met een gedetailleerd werkplan in combinatie met een proactieve en oplossingsgerichte insteek was het mogelijk om in een gelimiteerd tijdsvenster de diverse overheden (Provincie Zuid-Holland, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Hoogheemraadschap van Rijnland) op een lijn te brengen. Dit was noodzakelijk in verband met de in het gebied geldende wet- en regelgeving ten aanzien van Natura2000 en waterbeheer. Doormiddel van inlevingsvermogen, kennis en ervaring is Watersnip Advies bekwaam om in een multidisciplinaire omgeving te werken waarin de opgave is om mens en natuur op een duurzame manier in te passen.

  SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAM_4348-1