+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de planontwikkeling Oude Tol te Reeuwijk-brug werden afgelopen vrijdag 30 november drie woonerven met nieuwe oeverwoningen feestelijk geopend door VOSplan en gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het gaat om de Greidweide, Schaarweide en Meentweide. Watersnip Advies is sinds 2007 als ecologisch adviseur betrokken bij de ontwikkeling en bouw van deze nieuwe woonwijk.

Zo werden er door Watersnip ecologische onderzoeken uitgevoerd voor het bestemmingsplan. Daarna zijn te dempen sloten leeggevist en werden o.m. Kleine modderkruipers en andere vissoorten overgezet.

Veel aandacht werd besteed aan de zorg voor de Meervleermuis, die een kraamkolonie heeft in Reeuwijk-brug. Deze strikt beschermde soort is kenmerkend voor wetlands zoals de Reeuwijkse plassen. Deze vleermuis vliegt laag en snel over het water, bij voorkeur langs oevervegetaties. Met het oog hierop zijn nieuwe eilanden gemaakt in de Noordsloot en werden stukken rietkraag geïntegreerd in het bouwplan in de Breevaart.

Het natuurinclusief bouwen en ontwikkelen is sterk in opkomst in ons land. Dit wordt veroorzaakt door de wensen aangaande duurzaamheid en biodiversiteit. Maar ook de wens om vertragende ontheffingsprocedures te voorkomen in het kader van de Natuurbeschermingswet speelt hierbij mee. Bij de verdere ontwikkeling van de Oude Tol zal het aanbrengen van rieteilanden in de Breevaart nog meer aandacht krijgen. Wethouder Knol wenste de nieuwe bewoners veel woonplezier én natuurbeleving in hun woningen aan het water. Samen met planontwikkelaar Jan Piet de Vos plantte hij daarna een Magnolia op het woonerf.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch onderzoek?