+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Weidevogelkenner Freek Mayenburg inventariseerde in opdracht van Watersnip Advies de ontwikkeling van de weidevogelstand in natuurpolder Oukoop.

Zowel in 2013 als in 2015 vond een uitgebreide broedvogelkartering plaats volgens de SOVON-methode. Er bestaan ook gegevens uit 1997 en 2006. Daardoor kan er dus wat worden gezegd over de ontwikkeling van de weidevogelstand in deze polder in de afgelopen jaren. Samenvattend kan worden gesteld dat rond 2006 de weidevogelstand op een dieptepunt was aangeland, mede door het toen intensieve agrarisch gebruik.  De weidevogelstand is zich aan het herstellen. Dit wordt veroorzaakt door de invloed van Staatsbosbeheer en door de komst van Natuurboerderij Hoeve Stein van Ardy en Ivanka de Goeij.  Freek Mayenburg en John van Gemeren namen met Ardy en Jan de Goeij de resultaten van de broedvogeltelling nauwkeurig door. Er werd ook vooruit gekeken naar het meest geschikte beheer in het komende weidevogelseizoen. In het bedrijfsconcept van Hoeve Stein wordt de ruwvoerwinning en beweiding kundig gecombineerd met het bereiken van broedsucces voor onder meer de vele Grutto’s die hier broeden. Het broedsucces van de Grutto is goed op het bedrijf.

De komende weken zullen er weer veel weidevogels te horen en te zien zijn langs de Oukoopse dijk. Vanaf de Oukoopsedijk en de Prinsendijk kunnen wandelaars en fietsers hier genieten van de Grutto’s.

Wilt u meer lezen over agrarisch natuurbeheer?

 

Foto Grutto: Jan van Dijk