+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 21 december jongstleden ontving familie De Goeij van veehouderijbedrijf Hoeve Stein groot nieuws uit Den Haag. Minister Schouten verleende het veehouderijbedrijf een uitzonderlijke ontheffing die het voortbestaan van Hoeve Stein veiligstelt. Ook voor alle ondersteuners van Hoeve Stein, waaronder de Oukoopse bevolking, voor Staatsbosbeheer èn voor de natuur in polder Oukoop is dit heel positief nieuws.

Wat was het geval? Op 1 maart 2017 is de Regeling Fosfaatreductieplan ingegaan. De regeling is bedoeld om de fosfaatproductie in Nederland te beperken en in overeenstemming te brengen met de Europese regels. Daarvoor is onder meer het terugbrengen van het aantal melkkoeien nodig.

Hoeve Stein diende op 28 maart een aanvraag in om als knelgeval te worden aangemerkt.  Dit omdat er met diverse overheden een ontwikkelingsplan voor het natuurbedrijf was gemaakt en afgestemd. Op grond van dat ontwikkelingsplan waren zware investeringen verricht.

De regeling fosfaatreductie haalde een dikke streep door de economische èn de ecologische basis van Hoeve Stein. Daardoor kwam ook de hele basis van het natuurbeheer in polder Oukoop onder grote spanning te staan. Op 21 oktober werd de aanvraag tot knelgeval afgewezen. Een fikse tegenvaller. De spanning liep verder op.

Met volledige ondersteuning van provincie Zuid-Holland werd in de weken die volgden intensief overlegd met het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Watersnip Advies leverden archiefstukken aan, zoals rapporten en notulen.

Uiteindelijk nam minister Carola Schouten op 20 december de goede beslissing: Hoeve Stein is een bijzonder knelgeval, reeds ingehouden gelden worden teruggestort. De veestapel mag groeien naar de altijd al aangegeven 200 koeien. Het initiatief van Hoeve Stein als natuurboerderij heeft toekomst. Na alle hectiek moeten dat wel bijzondere en fijne Kerstdagen worden voor familie De Goeij!

Wilt u meer lezen over Watersnip en agrarische sector?