+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op dinsdag 11 juli jl. is op een natuurperceel aan de Oudeweg te Reeuwijk-Brug opgeleverd. Opdrachtgever gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Uitvoering Gebroeders Olieman, Directievoering en ontwerp Watersnip Advies.

Het natuurperceel zorgt voor een ecologische verbinding van de plas Ravensberg, via de Steupel naar de Reeuwijkse Hout. Verschillende (beschermde) soorten kunnen profiteren van dit nieuwe natuurperceel, zoals de Ringslang, Waterspitsmuis, Roerdomp, Watersnip en verschilllende vleermuissoorten waaronder de Meervleermuis.