+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Natuur en koeien in de ‘Noordrand Krimpenerwaard’. Dit is de doelstelling van het nieuwe project waar Watersnip Advies aan werkt.

Het projectgebied, de ‘Noordrand Krimpenerwaard’ is een veenweidepolder in het Groene Hart en bestaat uit de deelgebieden Veerstalblok, Middelblok, Kattendijksblok en een stukje van de polder Beijersche.

In 2014 heeft de Provincie Zuid-Holland de Ecologische Hoofdstructuur in de Krimpenerwaard opnieuw begrensd. In het kader hiervan zal de polder worden omgevormd tot een Natuurpolder, waar agrarisch ondernemen en natuur samengaan. De start vraagt om een helder beeld van de kansen voor samenwerking tussen grondgebruikers, ondernemers en eigenaren met de overheden. Daarom worden nu interviews bij de mensen thuis gehouden.

Er zal een natuurpolder worden gevormd waar economie en ecologie samengaan. In de Noordrand komen productie van voedsel en van biodiversiteit weer bij elkaar.

Watersnip Advies trekt hier samen op met PPP-Agro-advies uit Aarlanderveen. De Provincie Zuid-Holland is de opdrachtgever voor dit project.