+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk besteedt op dit moment extra aandacht aan het organiseren van het bermbeheer voor de komende jaren. In juli 2015 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin extra budget is vrijgemaakt voor “ecologisch verantwoord bermbeheer en een betere uitstraling van de bermen.

De raad vindt het belangrijk dat de bermen een goed visitekaartje vormen voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die zij als een echte Groene Hart-gemeente op de kaart wil zetten. Watersnip Advies is gevraagd in dat proces een rol te spelen, samen met bureau Stad en Groen.

Inmiddels is dit onderwerp in verschillende bijeenkomsten besproken met raadsleden, natuurverenigingen en agrariërs, en met dorpsbewoners. Er wordt geleerd van de afgelopen jaren en er worden nieuwe doelen bepaald. De gemeente heeft Watersnip Advies opdracht gegeven alle bermen in het uitgebreide buitengebied van de gemeente globaal te inventariseren en te bepalen waar mogelijkheden liggen voor een bloemrijk, ecologisch vegetatiebeeld in diverse gebiedsdelen. Medewerkers van Watersnip zijn hier de afgelopen weken mee bezig geweest, geholpen door het goede weer van eind augustus. De inventarisatie levert een goed inzicht op in de huidige stand van zaken. Er is in veel bermen een interessante biodiversiteit aanwezig die door maaien en afruimen (in plaats van klepelen en laten liggen) nog flink kan worden vergroot. Het is de bedoeling dat de inventarisatie gebruikt wordt voor de aanbesteding van een onderhoudscontract “ruig gras” voor de komende jaren.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en de uitvoering van projecten?