+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Watersnip Advies is bezig met een monitoringsonderzoek op het proefterrein in de polder Oukoop. In verschillende afgeplagde proefvakken, langs de oever van de sloot, is van 2012 – 2014 de vegetatie onderzocht. Daarnaast is ook de bodem chemisch bemonsterd en geanalyseerd door Onderzoekscentrum B-Ware uit Nijmegen. Om meer inzicht te krijgen in de chemie van de bovenlaag in de proefvakken zijn ook hier grondmonsters van genomen. De monsters zijn naar Nijmegen gezonden om onderzocht en geanalyseerd te worden. Op deze manier probeert Watersnip meer kennis te vergaren over de bodemprocessen, die invloed hebben op de biodiversiteit en de waterkwaliteit.