+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Voor bijna alle bewoners van polder Oukoop markeert de eerste roep van Grutto of Kievit de overgang naar het voorjaar. Dit geluid wordt door de meesten van ons als heel feestelijk ervaren. Als je het hoort, dan realiseer je je dat je bevoorrecht bent om hier te wonen. Want er zijn in Nederland tegenwoordig veel weiden waar het stil is en weidevogels zijn verdwenen. Laten we hopen niet voorgoed. Als natuurinclusieve landbouw meer wordt toegepast krijgen weidevogels weer meer ruimte. 

De berichten over het vinden van ‘het eerste ei’ komen uit gebieden waar weidevogelwachten nesten zoeken, om deze te beschermen tegen werkzaamheden. In polder Oukoop wordt in principe  tegenwoordig niet meer gezocht naar nesten. Dat hoeft niet meer, omdat op land van Staatsbosbeheer niet gewerkt wordt tijdens de broedtijd. En bij Hoeve Stein en Kees Geukes wordt het maaibeheer zorgvuldig afgestemd op de aanwezigheid van broedende of jonge weidevogels. Dit gebeurt in samenwerking met Cees van der Starre. U kunt hem altijd vragen stellen over de weidevogels, want hij weet veel. Vooral vanaf de Negenviertel bij de spoorlijn kun je de komende weken weidevogels goed observeren, zonder deze te verstoren. Meld uw waarnemingen van diverse soorten weidevogels als reactie op dit nieuwsbericht. Maar meld geen broedende vogels of nesten s.v.p.  En vooral, maak in deze periode  extra tijd, om van de levenslustige klanken van de weidevogels te genieten.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *