+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In het Reeuwijkse Plassengebied legt het Hoogheemraadschap van Rijnland 14,5 kilometer natuurvriendelijke oever aan.

De bedoeling hiervan is dat er meer riet, lisdodden en andere oeverplanten in het oevermilieu gaan groeien. Deze nieuwe vegetatie levert een bijdrage aan de ecologische waterkwaliteit. Nu de aanleg van deze oevers in volle gang is zijn medewerkers van Rijnland ook benieuwd naar de groeiresultaten van de eerste deelprojecten. Watersnip Advies voer met medewerkers langs aangelegde oevers in de plas Elfhoeven. Hier werd gelet op de uitgroei van de aangebrachte beplanting en gesproken over de resultaten.

Het is van groot belang dat de effecten van dit ingrijpende en kostbare project goed worden onderzocht en beschreven met het oog op het vervolg.

Meer informatie over Opleiding.