+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op dinsdag 6 november j.l. werd deze prijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in Gasterij Vergeer uitgereikt aan maatschap De Goeij uit Polder Oukoop in de categorie ‘Agrarisch Ondernemen’. Watersnip Advies feliciteert familie De Goeij van harte met deze prijs.

Watersnip Advies adviseert de maatschap in het proces van de omvorming van het bedrijf tot Natuurboerderij. Het bijzondere van de nieuw te ontwikkelen boerderij is dat voedsel en natuur gaat produceren. Het bedrijfsconcept is volledig gebaseerd op een integratie van economie en ecologie. Door  Natuurboederij Hoeve Stein wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling van een lint van wetlandnatuur in West-Nederland (EHS). De natuurboerderij krijgt daartoe een sterke groen-blauwe dooradering door de landerijen. De ontwikkeling van sloten en afgeplagde slootkanten staat hierbij centraal. Op de percelen gaat hoogwaardig gras geproduceerd worden. Maatschap De Goeij stapt over op een biologische bedrijfsvoering waarbij in plaats van kunstmest compost gebruikt wordt. Deze bemesting wordt op het bedrijf geproduceerd uit dierlijke mest, houtsnippers en oevergewas. De natuurboerderij krijgt een omvang van 200 ha, waarbij de veebezetting één koe per ha zal gaan bedragen. Met de ontwikkeling van de Natuurboerderij, die 200 hectare natuur beheert wordt een stevige basis gelegd voor de natuurontwikkeling en het duurzame beheer van de Polder Oukoop.