+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Bij de aanleg van de nieuwe  Randweg om Reeuwijk-brug wordt rekening gehouden met  de beschermde diersoorten meervleermuis, kleine modderkruiper, groene glazenmaker en ringslang. Voor de ringslang is  in opdracht van de gemeente een natuurcompensatieplan gemaakt door Watersnip Advies. Onderdeel van dit compensatieplan is de inrichting van een zogenaamd “ringslang-transferium” in de bocht van de Randweg bij benzinestation De Andel. Medewerkers van Watersnip en van Van Vliet uit Waarder waren daar vorige week actief met het opschonen van de riethoek en het aanleggen van speciale broedhopen op een basis van hout, takkenbossen en paardenmest. Via een wijde pijp kan de ringslang hier straks onder de nieuwe weg door zwemmen. Het is belangrijk dat de ringslang-populaties van de wijk Bloemendaal en die van de Reeuwijkse plassen verbonden blijven en kunnen uitwisselen. Met gerichte maatregelen als schermen en schoeiingsdelen wordt geprobeerd de slangen van de weg te  houden. De broedhopen zijn een impuls voor de voorplantingskansen

Tijdens de recente werkzaamheden werd een meterlange ringslang gevonden, die verplaatst is naar een geschikte plek in de nabije omgeving.  De waarneming toont aan dat deze omgeving aantrekkelijk is voor ringslangen