+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Hoe staat het met de kuikenoverleving van weidevogels in polder Oukoop?
In 2020 ontving Watersnip Advies een stevige inventarisatie-opdracht van Wageningen University Research. In een onderzoek dat enige jaren zal duren, wil men erachter komen hoe de weidevogelstand zich ontwikkelt in natuurgebieden waar intensief wordt samengewerkt met natuurboerderijen, zoals bijvoorbeeld Hoeve Stein. Het betreft een landelijk onderzoek, dus in diverse gebieden. Het is een mooie kans dat polder Oukoop daar ook in meedoet en ervan kan profiteren. Andrea Grim van Watersnip gaf vorm aan het eerste jaar van dit onderzoek in Oukoop. Ze deed dit in nauwe samenwerking met de in onze streek bekende weidevogeldeskundige Freek Mayenburg. Middels een flink aantal veldbezoeken werd de gehele polder Oukoop (ook ten noorden van het fietspad) geteld op broedparen. Zowel steltlopers als eendachtigen werden meegenomen en als extra ook nog zangvogels. Dit leidde tot zeer gedetailleerde verspreidingskaarten van de territoria van onder meer weidevogels. Zie ook het bijgaande kaartbeeld als anoniem voorbeeld.

Er bleken in Oukoop nog redelijk veel weidevogels te broeden in een drietal clustergebieden. Ook werden vrij veel alarmerende oudervogels gespot met jongen. Bij het intensief volgen van de alarmerende ouderparen bleek echter dat er nauwelijks tot geen kuikens groot werden! Dit is een landelijk beeld. Van de Grutto zijn er vorig jaar in heel Nederland zeer weinig jongen groot geworden. Enkele factoren die kuikensterfte veroorzaken zijn: Gebrek aan voldoende grotere insecten voor de jonge kuikens. Verder spelen de zeer harde bodems door extreme droogte een rol, net als het gebrek aan voldoende dekking door zeer snel en intensief maaibeheer. Daarnaast werd een hoge predatiedruk gesignaleerd, ook in polder Oukoop. De diverse factoren grijpen in elkaar en versterken elkaar. Grondeigenaren in polder Oukoop doen allemaal hun best voor het behoud van de weidevogels. Desalniettemin is nog meer aandacht en creativiteit nodig om de weidevogels niet te laten verdwijnen, zelfs in een natuurpolder als Oukoop.

 

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies in de agrarische sector?