+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op Hoeve Stein hangt al enige tijd een nestkast voor de Kerkuil. Deze leek niet gebruikt te worden. Maar fam. De Goeij kreeg in de loop van september in de gaten dat er toch in gebroed werd en dat er jongen waren. Het was al zo laat in het broedseizoen dat het wel een tweede broedpoging moest zijn. Uilenkenner Cees van der Starre volgde de ontwikkeling van de jongen en op de juiste tijd werden de prachtige witte uilskuikens geringd in het bijzijn van diverse belangstellenden. En daarna gingen de jongen weer snel de kast in om rustig bij te komen.

Het is mooi dat de Kerkuilen weer voorkomen in polder Oukoop. Het is namelijk jarenlang heel slecht gegaan met deze uilensoort in ons land. Mede dankzij de aandacht van de diverse uilengroepen die kasten hebben geplaatst op kerktorens en in stallen heeft de stand zich kunnen herstellen. Op een boerderij helpen kerkuilen goed mee met het binnen de perken houden van de kleine knagers. Ze vangen veldmuizen, spitsmuizen en woelmuizen en zijn ook  daarom graag geziene gasten.  Ivanka de Goeij is trots op de aanwezigheid van kerkuilen op Hoeve Stein en laat deze foto plaatsen.

Degenen die in oktoberschemering witte schimmen over de Oukoopsedijk zien vliegen hoeven niet te denken aan spoken. Het zijn kerkuilen. Wel voorzichtig rijden als je ze ziet. Want relatief veel kerkuilen vallen ten prooi aan snelverkeer. Dat zal op de Oukoopsedijk zo’n vaart niet lopen.  De kerkuilen vormen een mooie aanvulling op de steeds rijker wordende natuur van polder Oukoop.