+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Nadat sneeuw en ijs verdwenen waren beleefde Watersnip Advies een drukke periode met inventarisatiewerkzaamheden. In opdracht van diverse bureaus voor ruimtelijke ordening bezochten onze medewerkers woonerven, agrarische bedrijven, weilanden en bedrijventerreinen tussen IJsselstein en Boskoop. In het vroege voorjaar kunnen nog geen uitgebreide inventarisaties naar het voorkomen van soorten worden uitgevoerd. Wel is het mogelijk om op grond van biotoopkenmerken een verantwoorde inschatting te maken van de geschiktheid van het terrein voor beschermde dier- en plantensoorten.

Een uitgebreide veldkennis van de medewerkers is een voorwaarde voor een juiste inschatting.