Bij goed weer werden op 31 oktober diverse deskundigen geïnterviewd bij enkele eilanden op de plas Ravensberg. Vele partijen slaan op dit moment de handen ineen om tot een herstelplan te komen voor de sterk bedreigde eilanden in deze plas. Een aantal eilanden is de afgelopen jaren in de golven verdwenen en vele andere worden ernstig bedreigd.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het voortouw genomen en een Startnota Herstel eilanden plas Ravensberg laten maken door Watersnip Advies. Op basis van dit plan wordt de laatste maanden intensief overleg gevoerd met Stichting VEEN en met de eigenaren om te komen tot een groot herstelproject. Op donderdag 8 november vindt daartoe ook een brede draagvlakmeeting plaats in de Rokende Turf met de direct betrokkenen.

Om de waarden te tonen en de betrokkenheid van het gebied aan te tonen zijn recent diverse filmopnamen gemaakt.

Nico Hermenet van VideoPromoties heeft de opdracht gekregen om een korte motiverende film te maken over de eilanden en hun beheerders. Daarvoor werden dus gesprekken opgenomen met Wijnand Kruijt, met Kees Verkaik en met Boudewijn Ridder. Zij vertelden daarin waarom samenwerking nu nodig is om de eilanden te behouden en te herstellen.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?