+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 14 juli starten de werkzaamheden op de weilanden van Staatsbosbeheer in het midden en in het noorden van polder Oukoop. Dit betekent concreet dat er de komende drie maanden diverse kranen van aannemer Olieman aan de slag zullen gaan om grond te verplaatsen. Weilanden grenzend aan de Prinsendijk worden ontgraven en natter. Percelen langs de Oukoopse dijk, waar de komende jaren koeien in de wei blijven, worden opgehoogd.

De transformatie van polder Oukoop van een puur agrarische veenweidepolder tot ecologische verbinding is het resultaat van een enkele jaren durend gebiedsproces. Dit proces werd geleid door Provincie Zuid-Holland en gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Belangrijke onderdelen van de transformatie zijn de vorming van Natuurboerderij Hoeve Stein en van Landgoed Wiltenburg. De natuurinrichting van Hoeve Stein en Wiltenburg is al volop bezig. Nu gaat ook Staatsbosbeheer aan de slag met graven en grondverzet. De transformatie is terdege voorbereid met inbreng van de bewoners van polder Oukoop. Diverse gespreksavonden, presentaties en discussie werden gevoerd in het zaaltje achter de Sluipwijkse kerk. Alle vergunningen op basis van het nieuwe bestemmingsplan voor polder Oukoop zijn rond. Hoewel de hele transformatie uitgebreid is voorbereid en steeds veel publiciteit in de pers heeft, zullen bewoners mogelijk toch verrast worden door de omvang van de inrichtingswerkzaamheden. Op 8 juni heeft Staatsbosbeheer daarom alle inwoners en gebruikers van polder Oukoop uitgenodigd bij Hoeve Stein om hen te informeren tijdens een inloopavond, waar alle kaarten op tafel lagen en opheldering werd gegeven.

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunnen deze worden gesteld aan directievoerder Van der Krogt van buro RIET: 06-54650304. 

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en uitvoering van projecten?