+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In mei hebben medewerkers van Watersnip Advies de bermen van de nieuwe Reeuwijkse Randweg ingezaaid met bloemenmengsels. Het bijzonder fraaie nazomerweer zorgde er in september voor dat de zaden, na een trage start, toch goed in bloei kwamen.

In overleg met de dienst Groen van gemeente Bodegraven-Reeuwijk werd het maaischema aangepast. Daardoor kunnen de veldbloemen goed uitbloeien en uitzaaien. In dergelijke veldbloemenmengsels zitten vaak veel éénjarigen die afhankelijk zijn van voldoende zaadval. Door de goede uitbloei is de kans beter dat de bloei volgend jaar vroeger en wellicht nog uitbundiger zal zijn.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk streeft naar meer ecologisch bermbeheer en een goede uitstraling van de bermen. Veel bermen in de gemeente herbergen een rijke biodiversiteit en die kan nog worden vergroot door het juiste balansbeheer.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en de uitvoering van projecten?