+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

IVN-afdeling IJssel en Gouwe heeft van Provincie Zuid-Holland een subsidie ontvangen om het waterriet in de Reeuwijkse plassen te stimuleren.  Rietkragen die in het water groeien zijn kenmerkende voor het Reeuwijkse plassengebied. Vanouds is dit belangrijk broedgebied voor de Grote karekiet en vele andere wetlandsoorten. In 1975 broedden hier nog 90 paar grote karekieten, tot ze uiteindelijk rond 2015 helemaal verdwenen waren. Eén van de oorzaken is het de vermindering van het aantal rietkragen en de achteruitgang van de vitaliteit van het water. Uit onderzoek in de Loosdrechtse plassen bleek dat vraat door ganzen en muskusratten het waterriet sterk kan aantasten.  Door het ingazen van rietbegroeiing werd de schade sterk verminderd en groeide het riet weer uit. Ook in de Reeuwijkse plassen probeert het IVN, professioneel ondersteund door Watersnip Advies, het riet te beschermen tegen vraag door inrastering.

Vóór het broedseizoen is op drie locaties door o.m. vrijwilligers gaas geplaatst. Deze zomer en in 2021 zal monitoring uitwijzen wat het effect is. Ook andere partijen ondersteunen dit project, zoals Stichting VEEN, gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Bemoedigend is dat de Grote karekiet weer in een waterrietkraag broedt. Voorlopig met één paar, maar men hoopt natuurlijk dat het er meer gaan worden.

 

Wilt u meer lezen over Watersnip en …?