+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt aan een programma om enkele wegen in het buitengebied te verbeteren.  Deze werkzaamheden kunnen invloed hebben op de biodiversiteit en dienen daarom getoetst te worden aan de Wet Natuurbescherming.

Watersnip Advies verzorgt deze toetsingen voor de gemeente. Bij de technische verbetering van de Kerkweg wordt de weg opnieuw geasfalteerd en wordt het fietspad verbreed naar de huidige normen van twee meter breed. Daardoor moet een stuk van de aangrenzende zeer waardevolle bermvegetatie verdwijnen. Hier komen veel kenmerkende veenweideplanten van voedselarme omstandigheden voor. Deze bermvegetatie wordt al heel lang ecologisch beheerd.

Verder zijn hier bomen die moeten verdwijnen, onderzocht op het voorkomen van nesten, spechtgaten en functies voor vleermuizen. Het verdwijnen van de bomen is gunstig voor het aanliggende “belangrijk weidevogelgebied”. Door een tijdige voorbereiding kan de ecologie  worden meegenomen in het project. Dit maakt het mogelijk dat schade zo veel mogelijk wordt voorkómen of wordt gecompenseerd.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?