+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Watersnip Advies is druk bezig met ecologische onderzoeken voor de Huismus en Gierzwaluw in projecten waar deze beschermde soorten aandacht verdienen. Woningbouwverenigingen en particulieren die onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan hun panden gaan uitvoeren schakelen Watersnip Advies hier bij voorkeur vroegtijdig voor in. Dit om vertraging in de onderhoudswerkzaamheden te voorkomen. De Gierzwaluw en Huismus maken gebruik van menselijke bebouwing voor hun nesten. De Huismus is al aan het broeden. Nesten van huismussen zijn vooral te vinden onder dakpannen en ook in kieren en gaten in muren of achter regenpijpen. Huismussen zijn sociale dieren en broeden, slapen, foerageren en baltsen in groepsverband. Soms bestaat een kolonie uit wel 100 nesten! De Huismus is een geliefde vogel die met zijn gezellige gekwetter menig buurt opvrolijkt. Veldbezoeken en huismusinventarisaties bij zonsopkomst zijn dan ook zeer aangename werkactiviteiten.

De Gierzwaluw is net terug in Nederland na de overwintering in Afrika en wordt al gesignaleerd. Deze bijzondere vogel verblijft bijna zijn hele leven in de lucht. Alleen om te broeden verlaat de Gierzwaluw het luchtruim. Gierzwaluwen keren terug naar het nest van vorig jaar, welke vooral te vinden zijn onder dakpannen in oude dorps- en stadskernen Onderzoek naar nesten van de Gierzwaluw kan vanaf half mei opgestart worden.

 Wilt u meer weten of heeft u een project waar ecologisch onderzoek nodig is? 

 

Neem dan contact met ons op.