+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de afgelopen periode heeft Watersnip Advies een bijzonder ecologisch onderzoek uitgevoerd in Vught. Begin maart werd hiervoor een werkbezoek aan park Voorburg in Vught afgelegd. In dit park, met diverse eigentijdse woonzorg-gebouwen, bevindt zich ook het nu leegstaande historische pand “Jozef”. Dit grote en hoge gebouw werd in 1893 gebouwd als zorgpaviljoen voor welgestelde katholieke dames die verpleging nodig hadden. Het gebouw is een Rijksmonument en ziet er nog goed uit. Het vertoont fraaie stijlkenmerken van eind 19e-eeuw. De kap is helemaal bedekt met leien en fraai versierde kragen.

Het is de bedoeling dat er een zogenaamde Herbergier in dit gebouw komt. Dit is een woonvorm voor senioren met een handicap. Het pand is zeer fraai gelegen in een boomrijke omgeving met gras ertussen.

Watersnip Advies is ingezet om de voorgenomen verbouwing te toetsen aan de Wet Natuurbescherming. Dus werd er een zeer uitgebreide bouwkundige inspectie uitgevoerd. Er is gezocht naar ruimtes die toegankelijk kunnen zijn voor vleermuizen of broedvogels. Omdat het gebouw steeds goed is onderhouden, werden dergelijke holten, kieren of spleten niet aangetroffen. In de aanpak van Watersnip krijgt zowel de zorg voor de beschermde soorten als de aandacht voor een goed tijdpad van de voorbereiding aandacht.

Daarnaast stimuleert Watersnip ook altijd het integreren van nieuwe leefplekken voor bijvoorbeeld vleermuizen in een renovatie- of nieuwbouwproject. Het provinciebestuur van Noord-Brabant voert in dit opzicht een actief beleid.

 

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?