+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Voorbeelden van projecten

Hoogerbrugge vee, weidevogels en polderbeleving

Bedrijfsvisie op de combinatie van economie en ecologie in Polder Schieveen

De polder Schieveen, ten noorden van de stad Rotterdam, nabij Rotterdam The Hague Airport, behoort tot de meest waardevolle graslandpolders in Zuid-Holland. Lenno en Mariëlle Hoogerbrugge zijn ondernemers is in de polder Schieveen. Zij runnen hier een Limousinveehouderij en een loonbedrijf. Watersnip Advies is door de familie Hoogerbrugge gevraagd een offerte uit te brengen voor het schrijven van een ecologische bedrijfsvisie op de profilering van hun bedrijf als combinatiebedrijf van vleesvee, natuurproductie en plattelandbeleving.

Natuurboerderij Hoeve Stein

Natuurboerderij ‘Hoeve Stein’ maakt deel uit van het Transformatiegebied Polder Oukoop. De opgave is vierledig:

  • creëren van een vitale polder met koeien in de wei;
  • het vertragen van de bodemdaling;
  • het realiseren van natuurdoelen ten behoeve van EHS en het Natura 2000-gebied;
  • het behouden van een robuust watersysteem.

Bij de ontwikkeling en vorming van de Natuurboerderij wordt een uniek integratiemodel gehanteerd van veehouderij met natuurproductie.

Niesing Melkvee & Weidevogels

Bedrijfvisie op de combinatie van economie en ecologie

Dit rapport beschrijft het bedrijfsconcept van de vernieuwde veehouderij van de familie Niesing, waarin economische en ecologische doelstellingen geïntegreerd zullen worden. De productie van melk en vlees zal gecombineerd worden met natuurproductie, specifiek gericht op weidevogels, en op het verlenen van diverse maatschappelijke groen-blauwe diensten.

Landschappelijke inpassing bedrijfsterrein. Gebr.Olieman Tempeldijk 40

In verband met een vergunningtraject heeft de gemeente Reeuwijk verzocht een plan voor een landschappelijke inpassing op te stellen voor het bedrijf van de Gebroeders Olieman in de Polder Tempel. Vanuit ecologisch perspectief is het zinvol om de functie als voedsel- en migratiegebied voor diverse vinkachtigen, mezen en vleermuizen te versterken. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit in de omgeving.