+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op zaterdag 30 januari wordt de nieuwe Randweg feestelijk geopend. Om 12.00 uur gaan honderden lopers de weg in gebruik nemen met een prestatieloop van 5 km. Daarna vindt in de De Brug de officiële opening plaats door burgemeester Van der Kamp en wethouder Oskam.

Het doel van de aanleg van de nieuwe weg is het verkeersluwer maken van de woonkern Reeuwijk-brug. Vanaf 30 januari wordt het verkeer tussen de rijksweg A12 en Gouda-oost over de nieuwe Randweg geleid. Langs de nieuwe weg zijn op diverse punten geluidswallen en –schermen aangebracht. Watersnip Advies heeft een uitgebreid Natuurcompensatieplan opgesteld voor de aanleg van de weg. Onderdelen van de ecologische inpassing zijn: de aanleg van honderden meters verlaagde oevers, de aanleg van vier amfibieënpoelen en van een speciaal ringslangtransferium, het maken van broedhopen. Verder is er een natuurrijk weideperceel naast de Twaalf Voorlingen aangelegd. Er zijn Meervleermuisduikers gemaakt en is er rekening gehouden met de trekroute van de Meervleermuis door schermen die licht weren. De bermen van weg en bijbehorend fietspad zullen worden ingezaaid met een veldbloemenmengsel en met een bijenmengsel. Al met al kan worden gesteld dat er in dit wegenbouw-project op een innovatieve wijze met de integratie van ecologie is omgegaan.

Wilt u meer lezen over ecologie in bouwprojecten?