+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In september stapten tien deelnemers van het Ecocollectief in de fluisterboot van Staatsbosbeheer in de Utrechtse Molenpolder. Het doel was om dit bijzondere, waardevolle plassengebied met petgaten en legakkers te gaan verkennen en om daar met elkaar te leren van beheer, problemen en successen. Dit om nieuwe informatie en inspiratie op te doen voor de projecten die na de bouwvak weer volop van start zijn gegaan. De vaartocht was georganiseerd door Adrie en Yolanda van Vliet van Van Vliet-Waarder. Dit gespecialiseerde natuurbeheerbedrijf verricht al tientallen jaren onderhoudswerk voor Staatsbosbeheer rond Westbroek en Maarsseveen.

Een gids van Staatsbosbeheer zat aan het roer en vertelde enthousiast en deskundig over het gebied Molenpolder. Het is een gebied met hoge natuurwaarden. Tot ongeveer 1980 kwam de Otter hier nog voor. Er vond hier nog recent ongestoorde verlanding van petgaten plaats door het dichtgroeien van oppervlaktewater met planten als Waterscheerling, Krabbescheer en zeggesoorten. Daaruit ontstonden de zogenaamde “trilvenen” .  Omdat ze nu net gemaaid waren, mochten de deelnemers even over het trilveen lopen. Dit was een bijzondere ervaring, om op een golvende vegetatiemat te lopen.  Er werden kenmerkende soorten gezien, zoals Veenmos, Haarmos en Dopheide.

Daarna voeren we naar een perceel waar de mannen van Van Vliet bezig waren het trilveen te maaien en af te ruimen. Ieder genoot van de technisch goed doordachte apparatuur die gedemonstreerd werd. In de Molenpolder zijn in de afgelopen jaren legakkers weer kaal gemaakt en enkele legakkers compleet hersteld met rietbegroeiing onder groen gaas tegen de ganzenvraat. Ook de vraatzucht van de Amerikaanse rivierkreeften is een schadelijke factor in dit gebied. Deze dieren vreten massaal de waardevolle begroeiingen van Krabbenscheer en Gele plomp op. Op een aantal plaatsen zijn deze onmisbare soorten voor een laagveen-wetland al geheel verdwenen.

Door de  stille avond en onder een heldere hemel waarin veel vleermuizen op jacht waren, werd koers gezet naar de werkschuur van Staasbosbeheer. Hier werd nog wat gedronken en nagepraat over natuurdoelen en uitdagingen in het natuurbeheer, waar alle deelnemers mee te maken hebben. De excursie was zeer geslaagd!