+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

10 oktober is de dag van de duurzaamheid

Dit jaar is Watersnip Advies via diverse projecten in contact met bodem en bodemleven gekomen.

Deze zomer voerden medewerkers een kort onderzoek uit naar het voorkomen van regenwormen in een weidevogelgebied. De uitkomsten waren niet gunstig. Op de locatie bij het Wormer- en Jisperveld bleken zeer weinig regenwormen aanwezig. Momenteel wordt dit onderzoek op diverse locaties in Reeuwijk ook uitgevoerd. In de monstervlakken van 30 bij 30 centimeter zouden tenminste 10 regenwormen moeten voorkomen, waaronder zeker enkele grote exemplaren. Een dergelijk aantal is minimaal nodig als voedsel van aanwezige regenwormen. Maar dit aantal is nog in geen plot geteld tot nu toe. Ook voor een goed beluchte en vruchtbare bodem, waarop regenwater niet stagneert maar in kan dringen, is de aanwezigheid van voldoende regenwormen zeer belangrijk.

Watersnip verdiept zich momenteel letterlijk en figuurlijk in de bodem. Er is meer aandacht nodig voor het gebruik en beheer van de bodem. Vormen van bemesting en het gebruik van zwaar materieel heeft grote invloed op de bodemvruchtbaarheid, het bodemleven en de vogels die daar van leven.

Duurzaam bodemgebruik verdient veel meer aandacht de komende tijd. Watersnip gaat dit onderwerp serieus nemen en als wetland-informatiecentrum uitdragen.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch onderzoek?