+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 29 januari 2015 waren medewerkers van Watersnip Advies aanwezig OP de Conferentie “Samen werken aan schoon en gezond water”. Deze conferentie werd in Leiden gehouden door het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het hoogheemraadschap van Rijnland informeerde over maatregelen die men wil nemen in de komende periode (2016-2021) om aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te voldoen. Het doel is het oppervlaktewater schoon en gezond er aan de Europese norm te gaan maken.

Het is de bedoeling dat de waterschappen, rijk en provincie, gemeenten en ook belangengroepen , burgers en het bedrijfsleven over deze maatregelen nadenken. Daarom warn er workshops georganiseerd voor de deelnemers als Watersnip Advies. Hierin was de mogelijkheid om vragen te stellen, voldoen een mening geven een ideeën aan te dragen.

De deelnemersadviseurs van Watersnip Advies hadden veel interesse in de workshop “Schoon en gezond water in 2017 én een renderende landbouw?”.