+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In Sierteeltregio Boskoop is vorig jaar een ecologische waterberging gerealiseerd in het projectgebied Zuidwijk. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse delen van deze waterberging in bezit. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen bezocht op 26 mei jl. de eigen delen van de waterberging nabij de Lansing. Dit bezoek vond plaats in het kader van “het College on tour”  De bestuurders willen met een  serie werkbezoeken  hun contact met de praktijk in de gemeente versterken. Margreet Boer, projectleider van het Sierteeltloket, en John van Gemeren, directeur van Watersnip Advies gaven tekst en uitleg over de bereikte doelen en de ontwikkeling van de waterberging. Het college was onder de indruk van de natuurlijke uitstraling van het Lansinggebied, midden in een strak gecultiveerd productielandschap.  Te midden van vele bloeiende kruiden, kwakende kikkers, tureluurs en kieviten werd een wandeling gemaakt over de oude Eendenkooi.  Vervolgens werd er met de VVV-boot over de Lansing gevaren. Daarbij kwam de ook noodzaak van het klimaatbestendig maken van het sierteeltgebied en het voorkomen van wateroverlast zoals in juli 2014 uitgebreid aan de orde.