+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op vrijdagmiddag 18 september voeren leden van de provinciale  steunfractie van de Christenunie met een bok van Watersnip Advies richting polder Oukoop. Samen met de SGP heeft Christenunie zich in de afgelopen jaren ingezet voor de combinatie van ecologie en economie in Oukoop.   Nu wilde men graag zien hoe ver het met de transformatie  van polder Oukoop stond  Tijdens de vaartocht over diverse plassen werd gelet op veenbonken, oeverherstel en waterkwaliteit. Aangekomen op het proefveld in Oukoop gaven drie sprekers een toelichting. Brigit van Dam, ecoloog van Watersnip Advies, legde uit hoe in de afgeplagde slootkanten wordt geëxperimenteerd met diverse maatregelen om tot bloemrijke vegetaties te komen. Het kwam goed uit dat Rik Huiskes van Alterra, partner van Watersnip Advies in het onderzoek, ook aanwezig was. Als vegetatie-specialist ging hij in op de waarde van een goede biodiversiteit voor duurzaam beheer van veenweiden. De politici en hun ondersteuners genoten daarna van diverse typen oevers, met veel bijzondere planten als Watermunt, Padderus, Moeraswalstro en Veenmos. Hoogtepunt van het bezoek vormde de ontmoeting met veehouder Ardy de Goeij, eigenaar van Natuurboerderij Hoeve Stein. Hij vertelde kernachtig en pakkend over zijn economisch bedrijfsconcept, waarin ecologie en economie duurzaam verweven zijn.  De nieuwe mestwetgeving echter stelt ook ecologische bedrijven, zoals Hoeve Stein voor nieuwe, onverwachte problemen, die om specifieke regelingen vragen.  Het was duidelijk dat de gasten vertrouwen hadden in de initiatieven in polder Oukoop. Vervolgens genoot men in de boot van koffie en thee en van het herstelproject in de Kerfwetering. Ook het goede weer op het water droeg bij aan een aangename, positieve sfeer tijdens dit vaarprogramma dat werd geleid door John van Gemeren, directeur-eigenaar van Watersnip Advies.