+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk
Meld uw eerste waarnemingen van weidevogels in polder Oukoop

Meld uw eerste waarnemingen van weidevogels in polder Oukoop

Voor bijna alle bewoners van polder Oukoop markeert de eerste roep van Grutto of Kievit de overgang naar het voorjaar. Dit geluid wordt door de meesten van ons als heel feestelijk ervaren. Als je het hoort, dan realiseer je je dat je bevoorrecht bent om hier te wonen....
Polder Oukoop trekt internationaal bezoek

Polder Oukoop trekt internationaal bezoek

Eind januari bezocht een groep uit de internationale reiswereld polder Oukoop en Hoeve Stein. Dit in verband met een vermelding van het Groene Hart in de populaire reisgids Lonely Planet. Hoeve Stein is een voorloper op het gebied van natuurinclusieve landbouw, waar...
Samen de schouders onder natuurontwikkeling Polder Oukoop

Samen de schouders onder natuurontwikkeling Polder Oukoop

Op 10 december kwamen diverse natuurbeheerders uit polder Oukoop bijeen bij Watersnip in Sluipwijk. Het doel was elkaar te stimuleren voor het gezamenlijk behalen van goede resultaten voor de Pilot Polder Oukoop. Provincie Zuid-Holland volgt met veel belangstelling en...
Kerkuilen geringd op Hoeve Stein

Kerkuilen geringd op Hoeve Stein

Op Hoeve Stein hangt al enige tijd een nestkast voor de Kerkuil. Deze leek niet gebruikt te worden. Maar fam. De Goeij kreeg in de loop van september in de gaten dat er toch in gebroed werd en dat er jongen waren. Het was al zo laat in het broedseizoen dat het wel een...
Polder Oukoop is in zomerse sferen

Polder Oukoop is in zomerse sferen

Nu de zomer nadrukkelijk is aangebroken is het een mooi moment om een globale balans op te maken van het broedseizoen in polder Oukoop. Het aantal boerenzwaluws neemt toe in de polder. Bij natuurboerderij Hoeve Stein een stijging van zes naar twaalf broedparen van...
Polder Oukoop onderhoud aan slootkanten

Polder Oukoop onderhoud aan slootkanten

In polder Oukoop is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het beheer van de vele kilometers slootkant. De keur van het waterschap Rijnland vereist dat het waterafvoerend slotensysteem goed in stand blijft. Daarvoor is het nodig dat de oevervegetatie regelmatig wordt...