+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De aanleg van de Reeuwijkse Randweg is gepaard gegaan met veel zorg voor flora en fauna. Langs de weg zijn diverse ecologische zones aangelegd als leefgebied voor onder meer de Ringslang en de Meervleermuis. Op een aantal punten zijn ook inheemse planten en struiken en fruit- en notenbomen gepoot.

Watersnip Advies heeft voor gemeente Bodegraven-Reeuwijk een plan gemaakt voor het inzaaien van de bermen met diverse bloemrijke mengsels. Watersnip heeft als partner in het project Bee-deals de laatste jaren ervaring opgedaan met bij-vriendelijke zaadmengsels. Wethouder Oskam van de gemeente vindt het belangrijk dat de bermen van de Randweg een kleurrijke ecologische uitstraling krijgen. Door een aantal afrondende werkzaamheden van de wegenbouwer kan dit gewenste streefbeeld nog niet in één jaar gerealiseerd worden. Maar de ontwikkeling naar de bermen van de Randweg als een kleurrijk lint in het landschap is wel ingezet. Daartoe heeft Watersnip Advies de afgelopen weken op diverse locaties zaadmengsels aangebracht. Vooral fietsers kunnen op diverse plekken al genieten van bloemen in de berm. Het is de bedoeling dat het inzaaien volgend jaar wordt afgemaakt en dat het maaibeheer wordt afgestemd op ecologisch beheer. De overvloedige regenval in het afgelopen voorjaar was in ieder geval gunstig voor het kiemen van zaden!

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en uitvoering van projecten?