+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Tijdens een veldbezoek aan het weidegebied van Bodegraven Noord troffen waarnemers van Watersnip enkele sloten aan met bijzondere waterplanten.

In het hart van dit gebied liggen enkele smalle sloten die nog sterk onder invloed staan van ijzerhoudend kwelwater. Dit kwelwater is afkomstig van hoger gelegen kleiruggen. Door het ijzer worden fosfaten vastgelegd. Dit zorgt voor bijzondere en schone condities in het slootwater waardoor de groei van Waterviolier mogelijk wordt. Deze soort is zeer zeldzaam geworden in onze regio door de toegenomen invloed van rivierwater en bemesting.

Hoewel op de ontdekte groeiplaats  maar drie bloeistengels werden aangetroffen, vormde deze vondst toch een aangename verrassing. De potenties voor natuurherstel in deze omgeving lijken nog steeds aanwezig te zijn.