+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Aan het begin van dit jaar kwam het Dorpsteam Sluipwijk met het voorstel een brede berm in het plassengebied bijenvriendelijk in te richten. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk pakte dit burgerinitiatief voortvarend op.  In samenwerking met aannemer Van Vliet Waarder en met ecologisch adviesbureau Watersnip werd een plan gemaakt voor herinrichting van de berm en plasoever.

Van Vliet legde een pad aan, gefundeerd op wilgetakken, afgedekt met kokosdoek. Het gebruik van wilgetakken als fundering is in West-Nederland een oeroude techniek, die opnieuw beproefd wordt. De wilgen werden afgedekt met kokosdoek en veen uit de met een kraan verlaagde plasoever. Vervolgens zijn diverse grondsoorten opgebracht waarin solitaire bijen kunnen nestelen. Watersnip verzorgde de inplant van de berm en de natte plasoever en zaaide diverse mengsels in. Vandaag waren wethouder Kees Oskam en wethouder Robert Smits met de projectleider gekomen om het resultaat te bewonderen en de wandelgelegenheid over de berm te openen. Marjolein Buitelaar bedankte gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de krachtige steun voor het initiatief. De berm is nu al zeer kleurrijk en je ziet en hoort overal insecten.

Het publiek geniet van de kleurenpracht en zoals mevrouw Buitelaar zei: “Het regent werkelijk complimenten”. De geslaagde berm is een stimulans voor andere projecten in de gemeente.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?