+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Stichting Groene Hart wil met het projectbureau OHWL de Oude Hollandse Waterlinie meer herkenbaar maken. Dit project omvat het tonen van het verdedigingssysteem waar stukken land tussen de twee Wierickes onder water zijn gezet. De inundatie gebieden zullen binnen de percelen van Staatsbosbeheer zitten. Het voornemen is in 2022 het herdenkingsjaar ‘350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’ te vieren.

Watersnip Advies is gevraagd haar expertise op het gebied van ecologie, cultuurhistorie, landschap én de EHS verbinding Krimpenerwaard – Nieuwkoop in te zetten. Met Staatsbosbeheer wordt een indicatief ontwerp opgesteld op basis waarvan een subsidie voor realisatie kan worden ingediend.

Watersnip Advies start daarom met een veldbezoek om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie van de beoogde percelen en de toekomstige mogelijkheden. Het project zal een duurzaam ontwerp zijn waar de ecologie en de cultuurhistorie hand in hand gaan.