+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Zorg voor beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming is niet alleen van belang bij nieuwbouw, ook bij de renovatie van woningen krijgt dit steeds meer aandacht. Isolatiewerkzaamheden aan het dak en de spouwmuur kunnen gevolgen hebben voor meerdere beschermde soorten.

Watersnip Advies heeft in 2017 voor verschillende woningbouwverenigingen, zoals Woningbouwvereniging Reeuwijk, Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Oudewater, bouwkundige inspecties uitgevoerd aan woningen die gerenoveerd moeten worden. Hierbij is vooral gekeken naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van Huismus en Gierzwaluw en naar verblijfplaatsen van verschillende soorten vleermuizen.

Ondertussen is, aan het eind van 2017 en het begin van 2018, een deel van de renovatiewerkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van een medewerker van Watersnip Advies.

Er zijn verschillende mogelijkheden om vogels en vleermuizen een plekje te geven in een woning, hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van vogelvides onder de dakpannen voor de Huismus, Gierzwaluwpannen en vleermuiskasten aan de gevel van een woning. Ook als deze soorten niet direct zijn aangetroffen bij een woning kan er op deze manier ruimte gemaakt worden om deze ‘woningzoekenden’ te huisvesten.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch onderzoek?