+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De aandacht voor de betekenis van bijen voor natuur en landbouw neemt sterk toe. Het besef dat bijen onmisbare bestuivers zijn voor veel teelten groeit. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de afname van de levenskansen voor cultuur-bijen, wilde bijen, hommels en vlinders.

Centrum Landbouw en Milieu (CLM) en Food4Bees voeren een project uit om partijen positief bij dit onderwerp te betrekken en tot concrete akties te komen. In 2015 is er rond Boskoop overleg geweest met diverse partijen om tot samenwerking te komen en zgn. “Bee-deals” te sluiten. Eén van de resultaten van het eerste seizoen is dat er in de Boskoopse sierteeltregio hectaren tijdelijk braakliggende grond zijn ingezaaid met een zgn. “bijenmengsel”van bloeiende kruiden.

Langs de plas Broekvelden verzorgde Watersnip Advies in opdracht van projectontwikkelaar Vosplan BV een bijenberm met informatiebord. Wandelaars genoten daar van de kleurige vegetatie.  Ook waterschap Rijnland en gemeente Alphen aan den Rijn ontplooiden aktiviteiten.  Het gaat niet om tijdelijke akties, maar om het verankeren van de aandacht voor bestuivende insekten in beleid en beheer. Ook het terugdringen van negatieve effecten van chemische “gewasbeschermers” heeft de aandacht in het project. De Stichting Sierteeltregio Boskoop maakt zich hier hard voor.

Om de intenties voor de toekomst te onderstrepen was er vrijdag 11 september een officiele ondertekening van de Bee-deals georganiseerd, op het sierteeltbedrijf van fa. De Bruijn op de Insteek 46 in Boskoop. Het was prima weer voor de ondertekening én voor de bijen die zich dan ook lieten zien tijdens de rondwandeling over het bedrijf. Daar werd o.m. uitleg gegeven over de nieuwe drachtplant voor bijen die De Bruijn op de markt brengt als bodembedekker nl. de Diervilla Honeybee. Aan het eind van deze inspirerende bijéénkomst mochten de deelnemers een exemplaar van deze vaste plant én bijen-zaadmengsel meenemen. En de bedoeling is natuurlijk ook om het gedachtengoed uit te zaaien.

Wilt u meer lezen over de transformatie en herstel van gebieden van Watersnip Advies?