+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop faciliteert bij watercompensatie-opgaven voor de sierteeltsector. Op het perceel nabij de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp is in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland een ecologische waterberging aangelegd. De waterberging zal naast het areaal te compenseren water óók een functie krijgen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit. Watersnip Advies heeft een ontwerp gemaakt waarbij watervegetatie voor de zuivering van water gaat zorgen én leefgebied gaat bieden aan vissoorten als Snoek, Zeelt en Rietvoorn.

Een voormalig boomkwekerijperceel is omgevormd tot waterberging, een grote waterpartij begrensd door twee aan elkaar verbonden legakkers. De geïsoleerd liggende legakkers zijn in september ingeplant met lokaal voorkomende soorten als o.a. Kleine lisdodde, Riet, Gele lis, Watermunt, Gewone dotterbloem, Kattenstaart en Grote egelskop. De planten gaan zorgen voor waterzuivering, leefgebied voor vissen en op de legakker voor een sterke vegetatiemat die kantafslag gaat beperken.

Vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de legakkers was de inplantactie een avontuurlijk onderneming. Met lokaal geleend varend materiaal zijn mensen en materiaal overgezet naar de legakkers. In twee dagen met fantastisch plantweer zijn de legakkers door een enthousiast team ingeplant. De vooruitzichten voor een goede zetting zijn positief.

Wilt u meer lezen over Watersnip en watercompensatie?