+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk
Watersnip is druk met natuurtoetsen Wet Natuurbescherming

Watersnip is druk met natuurtoetsen Wet Natuurbescherming

Er wordt momenteel veel gebouwd en verbouwd. In veel gevallen is het dan verplicht een ecologisch onderzoek uit te voeren. Dit om te voorkomen dat beschermde diersoorten en natuurwaarden schade lijden. De Wet Natuurbescherming 2017 geeft aan  welke diergroepen in het...
Wordt het een goed weidevogel jaar in polder Oukoop?

Wordt het een goed weidevogel jaar in polder Oukoop?

Inmiddels genieten we in polder Oukoop weer volop van de geluiden van onze weidevogels. Wie zou het geluid van een grutto hoog in de lucht willen missen? In de afgelopen drie zeer droge jaren zijn er heel weinig kuikens van weidevogels vliegvlug en volwassen geworden....
Ecologisch onderzoek aan rijksmonument in Vught

Ecologisch onderzoek aan rijksmonument in Vught

In de afgelopen periode heeft Watersnip Advies een bijzonder ecologisch onderzoek uitgevoerd in Vught. Begin maart werd hiervoor een werkbezoek aan park Voorburg in Vught afgelegd. In dit park, met diverse eigentijdse woonzorg-gebouwen, bevindt zich ook het nu...
Ecologisch onderzoek in besneeuwde polder Oukoop

Ecologisch onderzoek in besneeuwde polder Oukoop

Na een aantal winters zonder ijs en sneeuw was het geweldig weer eens te kunnen genieten van winterse beelden, zoals in polder Oukoop. In deze Natura 2000-polder ten oosten van de Reeuwijkse plassen begeleidt Watersnip Advies al langere tijd natuurontwikkeling voor...
Visrijke waterberging Dijkgraafweg een succes

Visrijke waterberging Dijkgraafweg een succes

Stichting Belangenbehartiging Sierteeltregio Greenport Boskoop begeleidt regelmatig projecten in het werkgebied. Het gaat dan om projecten die de economische functies versterken en waar mogelijk ook de ruimtelijke kwaliteiten verbeteren. Het zijn vaak ingewikkelde...