+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk
Medewerkers gemeente Gouda op ontdekkingstocht

Medewerkers gemeente Gouda op ontdekkingstocht

Op 16 mei onderbrak een gezelschap van gemeente Gouda de verkenningstocht per fiets om  met een boot van Watersnip Advies kort de plas Elfhoeven op te gaan. Tijdens het varen werd aandacht besteed aan de vormgeving van de overgang water-land. In het plassengebied...
Ecologisch onderzoek aan het strand

Ecologisch onderzoek aan het strand

Ook op de stranden van Zuid-Holland wordt door Watersnip Advies ecologisch onderzoek gedaan. De stranden en duinen zijn van groot ecologisch belang voor Nederland, hier is ruimte voor kustvogels en vegetatie nodig. Door extra aandacht aan deze soorten te besteden...
Renovatie Wierickepad

Renovatie Wierickepad

Het Wierickepad is vanaf de Enkele Wiericke tot aan Driebruggen gerenoveerd. Het fietspad is verstevigd en voorzien van nieuw asfalt. Ook bij deze ingrepen is ecologie van belang. De bermen langs het fietspad hebben karakteristieke eigenschappen door de aanwezige...
Watersnip is druk met natuurtoetsen Wet Natuurbescherming

Watersnip is druk met natuurtoetsen Wet Natuurbescherming

Er wordt momenteel veel gebouwd en verbouwd. In veel gevallen is het dan verplicht een ecologisch onderzoek uit te voeren. Dit om te voorkomen dat beschermde diersoorten en natuurwaarden schade lijden. De Wet Natuurbescherming 2017 geeft aan  welke diergroepen in het...
Wordt het een goed weidevogel jaar in polder Oukoop?

Wordt het een goed weidevogel jaar in polder Oukoop?

Inmiddels genieten we in polder Oukoop weer volop van de geluiden van onze weidevogels. Wie zou het geluid van een grutto hoog in de lucht willen missen? In de afgelopen drie zeer droge jaren zijn er heel weinig kuikens van weidevogels vliegvlug en volwassen geworden....