+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 19 oktober presenteerde het NOS-journaal een item over de sterke afname van insecten van 75%. Onderzoekers van de Radboud universiteit constateren samen met Duitse collega’s op grond van 27 jaar onderzoek een drastische afname van insecten.

Ook in het Reeuwijkse plassengebied zijn zorgen over het afnemen van insecten. Tijdens het vangen van waterdiertjes, vaak larven van insecten, worden de laatste jaren minder soorten en aantallen gevonden. In voorjaar waren er avonden dat fietsers in het plassengebied veel last had van muggen in hun gezicht. Boven de elzen en wilgen konden op mooie avonden duizenden muggen zoemen, zodat het leek of de bomen rookten. De kokmeeuwen die hier broeden vlogen dan steeds door deze wolken heen om muggen te vangen. Deze verschijnselen komen niet meer voor. Het lijkt erop dat eendenkuikens niet meer op de waterspiegel jagen op muggen op het wateroppervlak. Het is ook mogelijk dat het verdwijnen van de Grote karekiet als broedvogel een relatie heeft met de afname van grote libellen als prooi.

Het is belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van de afname van insecten. Het is namelijk mogelijk dat er sprake kan zijn van de negatieve invloed van gifstoffen als imidaclopriden en neonicotinoiden. Het is hoopgevend dat er nu aandacht komt voor dit onderwerp.