+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Actueel

Wethouders openen bijenberm in Reeuwijkse plassen

Wethouders openen bijenberm in Reeuwijkse plassen

Aan het begin van dit jaar kwam het Dorpsteam Sluipwijk met het voorstel een brede berm in het plassengebied bijenvriendelijk in te richten. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk pakte dit burgerinitiatief voortvarend op.  In samenwerking met aannemer Van Vliet Waarder en met...

Lees meer
Polder Oukoop is in zomerse sferen

Polder Oukoop is in zomerse sferen

Nu de zomer nadrukkelijk is aangebroken is het een mooi moment om een globale balans op te maken van het broedseizoen in polder Oukoop. Het aantal boerenzwaluws neemt toe in de polder. Bij natuurboerderij Hoeve Stein een stijging van zes naar twaalf broedparen van...

Lees meer
Wereld Wetlands Dag

Wereld Wetlands Dag

Op zaterdag 2 februari is het Wereld Wetlands Dag. Dit jaar staat deze dag in het teken van klimaatverandering. Wetlands zijn gebieden waar water en land elkaar ontmoeten. Het gaat om bijv. veengebieden, rivieren en meren, delta’s, mangroven en koraalriffen. Wetlands...

Lees meer
Natuurinclusief bouwen aan de Breevaart in Reeuwijk-Brug

Natuurinclusief bouwen aan de Breevaart in Reeuwijk-Brug

In de planontwikkeling Oude Tol te Reeuwijk-brug werden afgelopen vrijdag 30 november drie woonerven met nieuwe oeverwoningen feestelijk geopend door VOSplan en gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het gaat om de Greidweide, Schaarweide en Meentweide. Watersnip Advies is...

Lees meer
Polder Oukoop onderhoud aan slootkanten

Polder Oukoop onderhoud aan slootkanten

In polder Oukoop is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het beheer van de vele kilometers slootkant. De keur van het waterschap Rijnland vereist dat het waterafvoerend slotensysteem goed in stand blijft. Daarvoor is het nodig dat de oevervegetatie regelmatig wordt...

Lees meer
Avontuurlijke inplantactie legakkers ecologische waterberging

Avontuurlijke inplantactie legakkers ecologische waterberging

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop faciliteert bij watercompensatie-opgaven voor de sierteeltsector. Op het perceel nabij de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp is in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland een ecologische waterberging aangelegd. De...

Lees meer
Filmmakers met Watersnip het water op

Filmmakers met Watersnip het water op

Op 6 juni werd Watersnip wetland-informatiecentrum benaderd met de vraag om mee te werken aan een filmproductie over natte landschapselementen als cultureel erfgoed. Idee aan Zee Mediaproducties in de persoon van Malou Landre legde contact met ons, omdat uit onze...

Lees meer
Polder Oukoop verandert sterk

Polder Oukoop verandert sterk

Er verandert de laatste jaren veel in polder Oukoop. De beloofde en voorziene transformatie gaat nu heel hard. Tegenover de oude boerderij van Vergunst zijn twee nieuwe huizen gebouwd. Bij de Wiltenburg is een nieuw toegangspad aangelegd en worden nieuwe woningen...

Lees meer
Steeds meer dotterbloemen in polder Oukoop

Steeds meer dotterbloemen in polder Oukoop

Het is de bewoners, recreanten en beheerders van polder Oukoop vast al wel opgevallen: De dotterbloemen maken een comeback mee in de polder! We zien ze weer meer verschijnen in de wegbermen van de Oukoopsedijk. In het proefveld langs het fietspad naar Driebruggen doen...

Lees meer
Watersnip advies zaait in Woerdense Verlaat

Watersnip advies zaait in Woerdense Verlaat

In de eerste week van april werkte een team medewerkers van Watersnip aan het inzaaien van nieuw ingerichte natuurpercelen aan de Uitweg in Woerdense Verlaat. Het inzaaien of inplanten van nieuw ingerichte natuurpercelen geeft veel voldoening. Na het subsidietraject,...

Lees meer
Voorbereidingen voor ecologische woonwijk Steupel van start

Voorbereidingen voor ecologische woonwijk Steupel van start

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is van plan om aan de Steupel tien woningen te laten bouwen in een wijk met een sterk duurzaam en ecologisch karakter. Aanwonenden hebben zich jarenlang verzet tegen bebouwing in dit natuurrijke deel van het plassengebied, grenzend aan de...

Lees meer
Aandacht voor beschermde soorten bij renovatie van woningen

Aandacht voor beschermde soorten bij renovatie van woningen

Zorg voor beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming is niet alleen van belang bij nieuwbouw, ook bij de renovatie van woningen krijgt dit steeds meer aandacht. Isolatiewerkzaamheden aan het dak en de spouwmuur kunnen gevolgen hebben voor meerdere...

Lees meer
Uitzichtsbrug bij Hoeve Stein de moeite van het betreden waard

Uitzichtsbrug bij Hoeve Stein de moeite van het betreden waard

Een verjaardag of familiebezoek wordt zo veel leuker als je met elkaar er even op uittrekt om een frisse neus te halen. De traktaties smaken daarna nog beter en de gesprekken en ontmoetingen verdiepen zich. Want het samen wandelen en buiten zijn verdiept het contact....

Lees meer
Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

De plas Ravensberg staat in Reeuwijk bekend als een echte “natuurplas”. Er liggen veel eilanden in deze plas die van grote waarde zijn. Het eilandenpatroon vertelt de cultuurgeschiedenis van het plassengebied door de eeuwen heen. Er broeden vanouds veel vogels op de...

Lees meer
Watersnip zoekt het hogerop in Rotterdam

Watersnip zoekt het hogerop in Rotterdam

Zo vlak voor de Kerst is Watersnip Advies nog druk bezig met diverse ecologische toetsen voor bouw- en renovatieprojecten. In deze tijd van het jaar vinden ecologische beoordelingen van eventuele schade aan beschermde soorten niet plaats op waarnemingen van soorten....

Lees meer