+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Actueel

Avontuurlijke inplantactie legakkers ecologische waterberging

Avontuurlijke inplantactie legakkers ecologische waterberging

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop faciliteert bij watercompensatie-opgaven voor de sierteeltsector. Op het perceel nabij de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp is in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland een ecologische waterberging aangelegd. De...

Lees meer
Filmmakers met Watersnip het water op

Filmmakers met Watersnip het water op

Op 6 juni werd Watersnip wetland-informatiecentrum benaderd met de vraag om mee te werken aan een filmproductie over natte landschapselementen als cultureel erfgoed. Idee aan Zee Mediaproducties in de persoon van Malou Landre legde contact met ons, omdat uit onze...

Lees meer
Polder Oukoop verandert sterk

Polder Oukoop verandert sterk

Er verandert de laatste jaren veel in polder Oukoop. De beloofde en voorziene transformatie gaat nu heel hard. Tegenover de oude boerderij van Vergunst zijn twee nieuwe huizen gebouwd. Bij de Wiltenburg is een nieuw toegangspad aangelegd en worden nieuwe woningen...

Lees meer
Steeds meer dotterbloemen in polder Oukoop

Steeds meer dotterbloemen in polder Oukoop

Het is de bewoners, recreanten en beheerders van polder Oukoop vast al wel opgevallen: De dotterbloemen maken een comeback mee in de polder! We zien ze weer meer verschijnen in de wegbermen van de Oukoopsedijk. In het proefveld langs het fietspad naar Driebruggen doen...

Lees meer
Watersnip advies zaait in Woerdense Verlaat

Watersnip advies zaait in Woerdense Verlaat

In de eerste week van april werkte een team medewerkers van Watersnip aan het inzaaien van nieuw ingerichte natuurpercelen aan de Uitweg in Woerdense Verlaat. Het inzaaien of inplanten van nieuw ingerichte natuurpercelen geeft veel voldoening. Na het subsidietraject,...

Lees meer
Voorbereidingen voor ecologische woonwijk Steupel van start

Voorbereidingen voor ecologische woonwijk Steupel van start

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is van plan om aan de Steupel tien woningen te laten bouwen in een wijk met een sterk duurzaam en ecologisch karakter. Aanwonenden hebben zich jarenlang verzet tegen bebouwing in dit natuurrijke deel van het plassengebied, grenzend aan de...

Lees meer
Aandacht voor beschermde soorten bij renovatie van woningen

Aandacht voor beschermde soorten bij renovatie van woningen

Zorg voor beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming is niet alleen van belang bij nieuwbouw, ook bij de renovatie van woningen krijgt dit steeds meer aandacht. Isolatiewerkzaamheden aan het dak en de spouwmuur kunnen gevolgen hebben voor meerdere...

Lees meer
Uitzichtsbrug bij Hoeve Stein de moeite van het betreden waard

Uitzichtsbrug bij Hoeve Stein de moeite van het betreden waard

Een verjaardag of familiebezoek wordt zo veel leuker als je met elkaar er even op uittrekt om een frisse neus te halen. De traktaties smaken daarna nog beter en de gesprekken en ontmoetingen verdiepen zich. Want het samen wandelen en buiten zijn verdiept het contact....

Lees meer
Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

Watersnip maakt startnota herstel eilanden Ravensberg

De plas Ravensberg staat in Reeuwijk bekend als een echte “natuurplas”. Er liggen veel eilanden in deze plas die van grote waarde zijn. Het eilandenpatroon vertelt de cultuurgeschiedenis van het plassengebied door de eeuwen heen. Er broeden vanouds veel vogels op de...

Lees meer
Watersnip zoekt het hogerop in Rotterdam

Watersnip zoekt het hogerop in Rotterdam

Zo vlak voor de Kerst is Watersnip Advies nog druk bezig met diverse ecologische toetsen voor bouw- en renovatieprojecten. In deze tijd van het jaar vinden ecologische beoordelingen van eventuele schade aan beschermde soorten niet plaats op waarnemingen van soorten....

Lees meer
Onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen

Onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen

In november verrichte Watersnip Advies landschaps-ecologisch onderzoek op en rond de buitenplaats Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht. Op de buitenplaats vinden enkele ruimtelijke ingrepen plaats. De voormalige raadszaal wordt afgebroken, er komt een aanbouw en...

Lees meer
Sterke afname insecten ook in het Reeuwijkse plassengebied

Sterke afname insecten ook in het Reeuwijkse plassengebied

Op 19 oktober presenteerde het NOS-journaal een item over de sterke afname van insecten van 75%. Onderzoekers van de Radboud universiteit constateren samen met Duitse collega’s op grond van 27 jaar onderzoek een drastische afname van insecten. Ook in het Reeuwijkse...

Lees meer
Medewerkers van Indonesisch ministerie bezoeken wetland

Medewerkers van Indonesisch ministerie bezoeken wetland

Op zaterdag 14 oktober organiseerde IHE Delft Institute for Water Education een excursie voor het Indonesische ministerie van Milieu en Bosbouw naar het wetland van het Reeuwijkse plassengebied.  De Indonesische gasten werden op het kantoor van Watersnip Advies...

Lees meer
Ecologische toetsen in wijdere regio

Ecologische toetsen in wijdere regio

In de afgelopen tien jaar heeft Watersnip Advies veel flora- en faunatoetsen verzorgd voor bouwprojecten in de regio Gouda, Woerden en Alphen aan den Rijn. Tijdens de crisis is er veel minder gebouwd en nam ook het aantal opdrachten voor ecologische toetsen tijdelijk...

Lees meer
Leerlingen uit het Westland bezoeken polder Oukoop

Leerlingen uit het Westland bezoeken polder Oukoop

In september bezocht een groep leerlingen van MBO-tuinbouw Westland polder Oukoop. Hun docent Henk van der Sar neemt zijn leerlingen regelmatig mee om hun horizon te verbreden, zodat zij naast hun specialisme glastuinbouw ook oog krijgen voor allerlei groene...

Lees meer
Uitvoering natuurplan goed op schema

Uitvoering natuurplan goed op schema

Sinds juli wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de percelen van Staatsbosbeheer in polder Oukoop. Op diverse plaatsen draaien kranen en rijden tractoren met grond. Opvallend zijn de graafwerkzaamheden en het aanbrengen van nieuwe dammen door aannemer Gebroeders...

Lees meer
Oeverzwaluwen Weideveld verhuizen naar nieuwe broedplek

Oeverzwaluwen Weideveld verhuizen naar nieuwe broedplek

De broedkolonie oeverzwaluwen op Weideveld heeft in alle rust veel jongen kunnen produceren. Zesendertig nesten vlogen met succes uit. Ouders en jonge vogels cirkelden dagenlang boven de onbebouwde delen van Weideveld rond. Nu de nesten zijn uitgekomen, is het...

Lees meer
Inrichting robuuste natuur in polder Oukoop van start

Inrichting robuuste natuur in polder Oukoop van start

Op 14 juli starten de werkzaamheden op de weilanden van Staatsbosbeheer in het midden en in het noorden van polder Oukoop. Dit betekent concreet dat er de komende drie maanden diverse kranen van aannemer Olieman aan de slag zullen gaan om grond te verplaatsen....

Lees meer