+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Actueel

Medewerkers gemeente Gouda op ontdekkingstocht

Medewerkers gemeente Gouda op ontdekkingstocht

Op 16 mei onderbrak een gezelschap van gemeente Gouda de verkenningstocht per fiets om  met een boot van Watersnip Advies kort de plas Elfhoeven op te gaan. Tijdens het varen werd aandacht besteed aan de vormgeving van de overgang water-land. In het plassengebied...

Lees meer
Ecologisch onderzoek aan het strand

Ecologisch onderzoek aan het strand

Ook op de stranden van Zuid-Holland wordt door Watersnip Advies ecologisch onderzoek gedaan. De stranden en duinen zijn van groot ecologisch belang voor Nederland, hier is ruimte voor kustvogels en vegetatie nodig. Door extra aandacht aan deze soorten te besteden...

Lees meer
Renovatie Wierickepad

Renovatie Wierickepad

Het Wierickepad is vanaf de Enkele Wiericke tot aan Driebruggen gerenoveerd. Het fietspad is verstevigd en voorzien van nieuw asfalt. Ook bij deze ingrepen is ecologie van belang. De bermen langs het fietspad hebben karakteristieke eigenschappen door de aanwezige...

Lees meer
Watersnip is druk met natuurtoetsen Wet Natuurbescherming

Watersnip is druk met natuurtoetsen Wet Natuurbescherming

Er wordt momenteel veel gebouwd en verbouwd. In veel gevallen is het dan verplicht een ecologisch onderzoek uit te voeren. Dit om te voorkomen dat beschermde diersoorten en natuurwaarden schade lijden. De Wet Natuurbescherming 2017 geeft aan  welke diergroepen in het...

Lees meer
Watersnip doneert aan klimaatdoelen voor bos herstel

Watersnip doneert aan klimaatdoelen voor bos herstel

Watersnip organiseert ieder jaar een kerstuitje waarbij we met de trein een stad bezoeken. Omdat wij in december – vanwege de huidige lockdown – niet met de trein op stap zijn geweest, hebben we het geld wat we zouden hebben besteed aan treinkaartjes gedoneerd aan...

Lees meer
Ecologische onderzoeken voor Huismus en Gierzwaluw actueel

Ecologische onderzoeken voor Huismus en Gierzwaluw actueel

Watersnip Advies is druk bezig met ecologische onderzoeken voor de Huismus en Gierzwaluw in projecten waar deze beschermde soorten aandacht verdienen. Woningbouwverenigingen en particulieren die onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan hun panden gaan uitvoeren...

Lees meer
Wordt het een goed weidevogel jaar in polder Oukoop?

Wordt het een goed weidevogel jaar in polder Oukoop?

Inmiddels genieten we in polder Oukoop weer volop van de geluiden van onze weidevogels. Wie zou het geluid van een grutto hoog in de lucht willen missen? In de afgelopen drie zeer droge jaren zijn er heel weinig kuikens van weidevogels vliegvlug en volwassen geworden....

Lees meer
Informatiebord bij oeverzwaluwwand in Bodegraven

Informatiebord bij oeverzwaluwwand in Bodegraven

Aan de zuidoostkant van het bedrijventerrein Groote Wetering in Bodegraven heeft de gemeente in 2018 een oeverzwaluwwand gerealiseerd. In 2019 en 2020 hebben er meerdere oeverzwaluwen gebruik gemaakt van deze wand om te broeden. Om meer informatie te geven over de...

Lees meer
Kuikenoverleving weidevogels in polder Oukoop

Kuikenoverleving weidevogels in polder Oukoop

Hoe staat het met de kuikenoverleving van weidevogels in polder Oukoop?In 2020 ontving Watersnip Advies een stevige inventarisatie-opdracht van Wageningen University Research. In een onderzoek dat enige jaren zal duren, wil men erachter komen hoe de weidevogelstand...

Lees meer
Ecologisch onderzoek aan rijksmonument in Vught

Ecologisch onderzoek aan rijksmonument in Vught

In de afgelopen periode heeft Watersnip Advies een bijzonder ecologisch onderzoek uitgevoerd in Vught. Begin maart werd hiervoor een werkbezoek aan park Voorburg in Vught afgelegd. In dit park, met diverse eigentijdse woonzorg-gebouwen, bevindt zich ook het nu...

Lees meer
Ecologisch onderzoek in besneeuwde polder Oukoop

Ecologisch onderzoek in besneeuwde polder Oukoop

Na een aantal winters zonder ijs en sneeuw was het geweldig weer eens te kunnen genieten van winterse beelden, zoals in polder Oukoop. In deze Natura 2000-polder ten oosten van de Reeuwijkse plassen begeleidt Watersnip Advies al langere tijd natuurontwikkeling voor...

Lees meer
Watersnip Advies voert vleermuisonderzoeken uit in 2020

Watersnip Advies voert vleermuisonderzoeken uit in 2020

In 2020 heeft Watersnip Advies verschillende vleermuisonderzoeken uitgevoerd in onder meer Bodegraven, Gouda en Moordrecht. Vleermuissoorten zijn beschermd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hun verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd. Bij de afbraak van...

Lees meer
Visrijke waterberging Dijkgraafweg een succes

Visrijke waterberging Dijkgraafweg een succes

Stichting Belangenbehartiging Sierteeltregio Greenport Boskoop begeleidt regelmatig projecten in het werkgebied. Het gaat dan om projecten die de economische functies versterken en waar mogelijk ook de ruimtelijke kwaliteiten verbeteren. Het zijn vaak ingewikkelde...

Lees meer
Watersnip verzorgt dit jaar veel ecologische toetsen

Watersnip verzorgt dit jaar veel ecologische toetsen

Er zijn in 2020 veel bouwprojecten in voorbereiding. Ondanks de problemen van stikstof en PFAS en ondanks een haperende economie door Corona, worden veel plannen voorbereid en aangevraagd bij de overheid.  In het kader van de procedures merkt Watersnip Advies een...

Lees meer
Icoonsoortenproject voor herstel waterriet

Icoonsoortenproject voor herstel waterriet

IVN-afdeling IJssel en Gouwe heeft van Provincie Zuid-Holland een subsidie ontvangen om het waterriet in de Reeuwijkse plassen te stimuleren.  Rietkragen die in het water groeien zijn kenmerkende voor het Reeuwijkse plassengebied. Vanouds is dit belangrijk broedgebied...

Lees meer