+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de week van 11 t/m 15 mei jl. zijn de compensatiegebieden langs de randweg Reeuwijk-Brug verder ingericht. De natuurvriendelijke oever van het ‘Ringslang transferium’ is ingezaaid met een hooilandmengsel. De taluds zijn ingezaaid met een speciaal taludmengsel. Daarnaast zijn de oevers ingepland met o.a. Gewone dotterbloem, Grote kattenstaart, Echte koekoeksbloem, Moerasspirea en Oeverzegge voor een kleurrijk en gevarieerd beeld. Ook de natuurvriendelijke oevers van het compensatiegebied langs fietspad de Zes Voorlingen zijn ingezaaid en ingeplant.