+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Na de economische crisis wordt er weer volop gebouwd. Dit geldt ook voor de wijk Weideveld in Bodegraven. Vaspro Bouwmanagement B.V., Timpaan Hoofddorp B.V. en Bam Wonen B.V. waren volop in de weer met de bouw van nieuwe straten en woningen toen zij verrast werden door gevederde bouwvakkers op het terrein, namelijk oeverzwaluwen

De zwaluwen vestigden zich begin mei in een aantal zandhopen op het bouwterrein en organiseerden daar in enkele dagen tijd een broedkolonie bestaande uit gaten en gangen in enkele steile wanden in een zanddepot. Enkele nieuwe bewoners met kennis van vogels meldden de aanwezigheid van de oeverzwaluwen bij de bouwbedrijven die adequaat reageerden door de kolonie te beschermen middels het aanbrengen van bouwhekken, waardoor de vogels ongestoord konden gaan broeden. Tegelijkertijd werd contact gezocht met Watersnip Advies, dat in diverse projecten optreedt als ecologisch adviseur van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Watersnip Advies monitort momenteel het broeden en uitvliegen in de kolonie. Het plan is vervangende nestgelegenheid aan te bieden, zodat op enige termijn het werk weer kan doorgaan. In diverse nestgangen zitten al jongen die met insecten gevoerd worden door de oudervogels.

Oeverzwaluwen broeden van nature in steile oevers van beken en rivieren. Het zijn echte pioniers die snel inspelen op veranderingen in het landschap. Door het verdwijnen van natuurlijk broedgebied maken ze de laatste jaren meer gebruik van zanddepots en van speciaal aangebrachte wanden. Daardoor is het aantal broedparen in ons deel van het Groene Hart zelfs toegenomen. Goede zorg voor beschermde soorten behoort volgens Vaspro Bouwmanagement B.V., Timpaan Hoofddorp B.V. en Bam Wonen B.V. gewoon tot goed en modern bouwmanagement.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologische ondersteuning?