+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In diverse inrichtingsprojecten zaait Watersnip Advies natuurlijke zaadmengsels in. Dit met de bedoeling om binnen korte tijd een aantrekkelijke en gevarieerde vegetatie te laten ontstaan.

Proeven in Polder Oukoop te Reeuwijk wijzen uit dat de natuurlijke zaadbank in een afgegraven oever vaak beperkt is. Het inzaaien met een inheems mengsel geeft de biodiversiteit een enorme impuls. Ook de insectenrijkdom profiteert daardoor snel van de grote soortenrijkdom in een nieuw project. Insecten trekken op hun beurt libellen, amfibieën en weidevogels aan. Vorig jaar september werd zelfs een jonge Woudaap aangetroffen in een ingezaaide oever. Profiterend van gunstig weer werkt Watersnip Advies momenteel aan het inzaaien van vochtige bodems in het gebied Lansing, gelegen in de Greenport regio Boskoop. De zaden worden eerst zorgvuldig afgewogen en gemengd, vervolgens goed verspreid ingezaaid en ingeharkt. Aangezien het soms om kostbare mengsels gaat gebeurt dit deels handmatig. De gras- en kruidenmengsels worden betrokken van de bedrijven: Van Hemert & Co B.V. te Hazerswoude-Dorp en van Biodivers te Oudewater.

De inzaaiwerkzaamheden vinden plaats in het kader van inrichtingsplannen, die Watersnip Advies heeft gemaakt voor overheden en particulieren. Het verzorgen van watercompensatie is de aanleiding tot deze inrichtingsplannen.