+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Aan de Kerkweg in polder Reeuwijk begeleidt Watersnip Advies een particuliere eigenaar met de wijziging van een subsidie-aanvraag Particulier Natuurbeheer. In 2015 zijn diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd, zoals het verlagen en inzaaien van slootkanten. Hierdoor worden kenmerken van vochtig hooiland hersteld. Karakteristieke plantensoorten zoals Koekoeksbloem, Dotterbloem en Moerasrolklaver krijgen nieuwe groeikansen. Op de percelen broeden relatief veel weidevogels. De kuikens gaan profiteren van de insektenrijkdom in de bloeiende vegetatie in het volgende voorjaar. Op een gure novemberdag werd een veldbezoek gebracht met een vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-Holland en de eigenaar. De Provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling Particulier Natuurbeheer. In deze regeling is het mogelijk de agrarische waarde van weidepercelen af te waarderen en uit te keren aan de eigenaar. Vervolgens wordt het beheer jaarlijks vergoed met een subsidiegelden. Watersnip Advies ondersteunt de eigenaar door advies, inventarisaties, nieuwe profieltekeningen en het onderhouden van contacten met de ecologen van de Provincie.

Wilt u meer lezen over ecologie in bouwprojecten?