10 oktober is de dag van de duurzaamheid Dit jaar is Watersnip Advies via diverse projecten in contact met bodem en bodemleven gekomen. Deze zomer voerden medewerkers een kort onderzoek uit naar het voorkomen van regenwormen in een weidevogelgebied. De uitkomsten...

Lees meer