Het Nederlands Instituut voor Oecologie (NIOO) werkt al enige jaren aan een groot onderzoek in diverse West-Nederlandse veenweidepolders. Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in wat de biodiversiteit bepaalt in sloten in agrarische landschappen. Daarbij...

Lees meer